Voorstelling

 

Atelier Parkoer is in 2014 opgericht in Antwerpen door Bert Van Looveren. Waar Atelier staat voor creativiteit en vakmanschap, heeft Parkoer een dubbele betekenis. Het geeft de verschillende schaalniveaus aan waarop wordt gewerkt, maar benadrukt ook het belang van het traject of proces dat met de opdrachtgever en de verschillende actoren wordt afgelegd.

Atelier Parkoer heeft volgende doelstellingen.

  • De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de samenhangende belevingswaarde van zowel de publieke als de private ruimte.
  • Een creatieve, hedendaagse bijdrage leveren, met respect voor de aanwezige kwaliteiten.
  • Met een positieve geest een doelgericht proces voeren en in een open dialoog met diverse actoren tot een gedragen concept komen.
  • Samenwerken met diverse partners om door diversiteit en complementariteit een hoger niveau te behalen.